Niwelowanie różnic
w umiejętnościach cyfrowych

Zobacz, jak współpracujemy z uczelniami, szkołami i społecznością lokalną


Nasza działalność

Współpracujemy z naszymi klientami, aby pomóc im w osiągnięciu konkretnych celów biznesowych,
poprzez dostarczanie wysokiej jakości kadr z obszaru technologii i biznesu.

icon image

Rekrutujemy

Poszukujemy na rynku pracy ludzi, którzy mają predyspozycje i motywację, aby móc nabyć lub rozwinąć odpowiednie kompetencje, aby po okresie szkolenia mogli od razu rozpocząć pracę u naszych klientów. Przechodzą oni wcześniej szereg testów, które gwarantują odpowiednie przygotowanie.

icon image

Szkolimy

Zapewniamy szkolenia na międzynarodowym poziomie, aby wyposażyć kandydatów na pracowników w odpowiednie umiejętności techniczne i wiedzę handlową. Nasi konsultanci nabywają umiejętności miękkie, a także wiedzę merytoryczną, ściśle związaną z indywidualnymi potrzebami klienta.

icon image

Wdrażamy

Dzięki elastycznym warunkom umowy, FDM może zapewnić skalowalne zasoby w krótkim czasie i w wielu lokalizacjach. Zapewniamy wsparcie naszych konsultantów podczas ich pobytu u klienta, oferując pomoc techniczną i profesjonalną, aby jakość pracy naszych kadr została utrzymana w długim okresie czasu.

icon image

Budujemy kadry

Klienci mogą przenieść swoich konsultantów FDM do stałych zespołów po upływie ustalonych ram czasowych. Pozwala to naszym klientom zachować wiedzę i umiejętności, jednocześnie wzbogacając ich własną pulę talentów o szeroki wachlarz doświadczonych specjalistów.

Mamy ponad 4500 pracowników na całym świecie

Mamy ponad 4500 pracowników na całym świecie

Rekrutujemy globalnie z ponad 500 uniwersytetów

Rekrutujemy globalnie z ponad 500 uniwersytetów

Współpracujemy międzynarodowo<br />z klientami z 34 branż

Współpracujemy międzynarodowo
z klientami z 34 branż

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image