Wsparcie naszych klientów we wdrożeniu Salesforce

Usługa Salesforce FDM przygotowuje naszych konsultantów do umiejętności wdrażania Salesforce. Nasi konsultanci pracują nad całym cyklem rozwoju oprogramowania W takich obszarach jak: rozwój oprogramowania, testowanie oprogramowania i analiza biznesowa, aby pomóc naszym klientom w projektach wdrożeniowych Salesforce. Z uwagi na wyjątkowość każdego z projektów naszych klientów, współpracujemy bezpośrednio z klientem Aby stworzyć spersonalizowany program szkoleniowy. Może to obejmować wdrażanie analityków biznesowych Salesforce, którzy przed ukończeniem dostosowanego do potrzeb programu Salesforce otrzymują certyfikaty Certified Administrator (201) i przechodzą szkolenia z zakresu podstaw analizy biznesowej, modelowania procesów, inżynierii wymagań, praktyk Agile i zarządzania ryzykiem. Wcześniejsze szkolenia Z tego zakresu obejmowały Sales/Service Cloud, modelowanie danych, raporty i pulpity nawigacyjne, bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami oraz automatyzację.

Nasze intensywne szkolenie pozwala naszym konsultantom bezproblemowo zintegrować się z Twoim zespołem i zacząć działać od pierwszego dnia. Zdolność FDM do pozyskiwania młodych talentów dla naszych klientów pozwala nam zapewnić wysoko wykwalifikowanych pracowników z niszowymi umiejętnościami w Salesforce, które są pożądane na rynku. Po dwuletniej pracy w FDM nasi konsultanci mogą zostać zatrudnieni bezpośrednio u naszych klientów.

Wysoce wykfalifikowani konsultanci Saleforce, ktorzy spełnią Twoje indywidualne potrzeby

Nasze zespoły ds. szkoleń i świadczenia usług mają bogate doświadczenie branżowe, dzięki któremu nasi konsultanci otrzymują szkolenia i indywidualną uwagę, której potrzebują, aby odnieść sukces w pracy u naszych klientów. Klienci mogą wybierać spośród konsultantów już pracujących w naszej Akademii, którzy następnie otrzymają dodatkowe szkolenie w zakresie Salesforce, aby umożliwić szybsze wdrożenie systemu. Możemy również współpracować bezpośrednio z klientem w celu zrekrutowania i wyselekcjonowania grupy utalentowanych młodych profesjonalistów, którzy wezmą udział w zindywidualizowanym programie szkoleniowym Salesforce.

Konsultanci Salesforce są wdrażani indywidualnie jako uzupełnienie istniejących zespołów naszych klientów lub jako grupa, co pozwala im zapewniać kompleksowe rozwiązania dla najbardziej złożonych wdrożeń u naszych klientów. Nasi konsultanci współpracują z klientami z wielu branż, Ich kluczowe projekty obejmowały: wdrożenie aplikacji do udzielenia kredytów hipotecznych dla jednego z naszych wiodących klientów bankowych, pracę nad systemem uzgadniania biletów kolejowych dla klienta z branży transportowej oraz wdrażanie nowych aplikacji w branży motoryzacyjnej.