Wszechstronne i zmotywowane talenty — wspierające potrzeby Twojej firmy

Business intelligence jest integralną częścią systemu pomagającego firmom podejmować mądrzejsze, oparte na danych decyzje, które wyznaczają strategiczny kierunek rozwoju organizacji i pozwalają uzyskać wgląd w dane, które w innym przypadku byłyby poza zasięgiem zwykłego użytkownika biznesowego. Kompleksowe szkolenia FDM z zakresu Business Intelligence wyposażają naszych konsultantów w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą wsparcie firmy dzięki szerokiemu wachlarzowi umiejętności i zdolności przełożenia ich na wykonywaną pracę.

FDM może dostarczyć konsultantom wiedzę na temat pracy z danymi w celu uzyskania wglądu w działalność biznesową z wykorzystaniem baz danych, funkcji analitycznych i raportowych. Są oni wyposażeni w zasady BI obejmujące interakcję z bazą danych, modelowanie danych, hurtownie danych, ETL i wizualizację danych przy użyciu pakietu narzędzi Microsoft, w tym Excel VBA, SQL Management Studio, SSIS, SSRS i Power BI, a także innych porównywalnych narzędzi dostępnych na rynku. Pracując w zespole lub indywidualnie, konsultanci są również przygotowani do zbierania wymagań i zarządzania projektami, aby zapewnić pełną obsługę zgodnie z wymaganiami klienta.

Zapewniamy szeroką grupę wszechstronnych i utalentowanych konsultantów, którzy dzięki naszym szkoleniom są w stanie sprostać szerokiemu spektrum zadań związanych z Business Intelligence. W przypadku bardziej specjalistycznych potrzeb, możemy zorganizować (zgodnie z naszymi zasadami) szkolenie dostosowane do potrzeb klienta. Zasady te obejmują różne standardy baz danych, platformy integracyjne i narzędzia do wizualizacji danych.

Dostarczanie wyników od pierwszego dnia

Oferujemy kompleksowy program szkoleniowy zaprojektowany i prowadzony przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Nasi konsultanci kończą akademię z pełnym zrozumieniem zasad leżących u podstaw Business Intelligence, wiedzą na temat najnowszych technologii BI oraz know-how w zakresie ich wdrażania w środowisku biznesowym, gotowi do rozpoczęcia pracy i osiągania wyników już od pierwszego dnia.