Zapewnienie wsparcia projektowego i zarządzania projektami dla zmian biznesowych

Posiadanie odpowiednich osób do zarządzania projektami, zarówno dużymi, jak i małymi, jest kluczowe dla dotrzymania terminów i utrzymania budżetu pod kontrolą.

Program Biura Zarządzania Projektami FDM dostarcza konsultantów, którzy są w stanie spełniać kluczowe kryteria, aby wprowadzić zmiany i zapewnić wymierne korzyści dla Twojej organizacji. Nasi konsultanci są przeszkoleni zarówno w zakresie metodologii Agile, jak i Waterfall, i równoważą różne podejścia, aby dopasować się do środowiska Twojej firmy.

Oddelegowujemy specjalistów ds. wsparcia projektów, jak również pełne zespoły Biura Zarządzania Projektami do pracy nad różnymi projektami na dużą skalę w wielu sektorach, od opracowania sposobu wykorzystania danych biometrycznych przez organizacje sektora publicznego po prowadzenie projektów transformacji cyfrowej dla linii lotniczych. W tym ostatnim przypadku chodziło o nadzorowanie wprowadzania nowych technologii, które mają usprawnić podróż klientów przez lotnisko, zmianę sposobu obsługi bagażu oraz zarządzanie rozkładem ciężaru ładunków na lotach.

Kierownicy projektów, na których można polegać

W trakcie szkoleń nasi konsultanci Biura Zarządzania Projektami zdobywają różnorodne umiejętności i wiedzę. Obejmuje to kompleksowe zrozumienie cyklu życia projektu i jego praktycznych elementów, umiejętność zdefiniowania karty PMO i indywidualnego zapewnienia procesów zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną w celu zapewnienia efektywnego podziału wysiłków i zasobów w całym portfolio.

Zapewniamy również specjalistów ds. wsparcia projektów, którzy są w pełni wykwalifikowani do samodzielnego zajmowania się  interesariuszami, zasobów i dostawców, a także zarządzania ryzykiem oraz planowania i śledzenia postępów projektu.

Oprócz naszego programu dla absolwentów, oferujemy również zaawansowany program zarządzania projektami stworzony specjalnie dla doświadczonych kierowników projektów z naszych ścieżek Returners i Ex-Forces. Dzięki temu możesz skorzystać z ich bogatego doświadczenia życiowego, umiejętności przywódczych i komunikacyjnych.

Katie przekroczyła nasze oczekiwania. W ciągu czterech tygodni znalazła się na jednej z najbardziej stromych krzywych uczenia się, aby z powodzeniem koordynować i dostarczyć cztery pilne projekty jako gotowe. Aby podkreślić to osiągnięcie, Katie została nominowana do nagrody SO Superstar of the Week, co zbiegło się w czasie z wizytą dyrektora operacyjnego i dyrektora dywizji.

Starszy Analityk PMO, Nationwide Building Society